Reysaş'ta Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı, iş için hayati öneme sahip proseslere odaklanır ve bunun sonucunda kar etmemizi sağlar. Gelir ve maliyetlere odaklanan geleneksel yaklaşım ise işletme içi rekabete yol açar, işbirliğini yok eder ve müşterinin istediği ürün ve hizmetlerin sağlanmasının ikinci plana atılmasına yol açar. Hedef istenen rakamların bir şekilde elde edilmesidir. Toplam Kalite Yönetimi ise bundan farklı olarak, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan hatta bu beklentilerin ötesine geçen ürün ve hizmetler sağlayabilecek entegre bir sistem oluşturmaya çalışır. 

Toplam Kalite Yönetimi rekabet yerine işbirliğini teşvik ederek, daha önce var olabilmek uğruna feda edilen yaratıcı enerjiyi ortaya çıkarır. Gizlilik yerine iletişimi ön plana çıkararak, güvensizlik ortamının yerini güven ortamına bırakmasını sağlar ve bu şekilde kuruluş değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilir.

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi 

 • İşletme kaynaklarının etkin kullanımı ile zaman ve malzeme kayıplarını azaltır.
 • Yüksek masraflara yol açan hataları yok ederek , hizmet kalitesini yükseltir.
 • Artan müşteri memnuniyeti sayesinde etkin rekabet önceliği elde eder.
 • Proses yaklaşımı ile proseslerinin verimliliğini artırır.
 • İstenmeyen bürokratik işlemlerin oluşumunu engeller.

ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi 

 • Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddenin ekonomik kullanımını sağlar.
 • Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimini azaltır.
 • Atıkların etkin olarak kontrol altına tutulmasıyla üretim maliyetlerini düşürür.
 • Toplum , müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratır.

ISO 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.