Reysaş Lojistik, yeni dönemde LNG ve CNG taşımalarına odaklandı

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rasih Boztepe, özmal tanker filosunu 180 tankere ulaştıran firmalarının tehlikeli madde taşımacılığında LNG ve CNG taşımasına odaklandığını söyledi. Boztepe, “LNG ve CNG taşımacılığı akaryakıt taşımacılığının yanında çok daha fazla uzmanlık, özel ekipman, bu konuda bilgili personel gerektiriyor. Birkaç taşıma modunun birlikte kullanımı, buna bağlı verimlilik artıran ve taşıma maliyetlerini düşüren farklı taşıma ekipmanları ile yeni taşıma modelleri oluşturma çalışmaları yapıyoruz” dedi. Türkiye’de ADR standart ve yönetmeliklerin gündemde olmadığı dönemlerde yurtdışındaki üreticilerden ADR’li, alttan dolumlu, buhar geri dönüş sistemli ve pnö- matik kontrollü dip vana sistemleri olan alüminyum tanker yatırımı yaptıklarını ifade eden Rasih Boztepe, son dönemlerde yatırım değeri yüksek olan tankerler ve yüksek basınçlı tüpleri taşıyan römorkların yanı sıra LNG ve CNG taşımalarını da gerçekleştirdiklerini işaret etti. Boztepe, eksi 160 derecede sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan çift cidarlı, süper izolasyonlu, kroyejenik LNG tankerleri ile 250 bar gibi yüksek basınçta sıkıştırılmış doğalgaz ta- şıyan çok sayıda CNG tüpü monte edilmiş CNG tankerleri ile CNG taşımalarını da yaptıkları bilgisini verdi. 

“LNG ve CNG taşımalarında kap sorunu yaşanıyor”

Diğer yandan, LNG ve CNG lojistiğinin yanı sıra ağır ticari vasıtalarda yakıt olarak kullanımıyla ilgili ödül ve projelerinin bulunduğunu söyleyen Rasih Boztepe, söz konusu projelerde; taşıma maliyetlerinin düşürülmesinin yanında, karbon salını- mının azaltılması ile birlikte motorindeki kaçak ve kayıpların azaltılması gibi çalış- malar yaptıklarını iletti. Boztepe, lojistik ve diğer sektörlerde de bu uygulamaların tedarik noktalarının artacağını öngören Boztepe, söz konusu yatırım ve Ar-Ge çalışmalarının depo yatırımlarıyla birlikte bu yıl da devam edeceğini duyurdu. LNG ve CNG taşımalarında kap sorununun yaşandığına değinen Rasih Boztepe, “Uzak mesafe taşımaları, dolum noktalarının az oluşu, gemi geçişleri gibi kısıtlar sektörün yavaş büyümesine neden oluyor. Doğalgaz çevreyi daha az kirlettiği için bir çok ülkede LNG ve CNG olarak kullanımı- nın yaygınlaşması destekleniyor. Türkiye’de de dolum noktalarının artması ve ek teşvikler ile desteklenmesi, enerji kaynak larının çeşitlendirilmesi açısından önemli bir konu” dedi. ADR’li araç yatırımı ile birlikte bu ekipmanları kullanacak sürücülerin, yönetici personellerin eğitimlerine öncelik vererek, kendi bünyelerinde hizmet veren eğitim kurumunu 2000 yılında kurduklarını işaret eden Rasih Boztepe, “Sağlık Emniyet Çevre-Kalite (HSE-Q) politikalarımızı o yıllarda oluşturduk. Sürücülerden yöneticilere, müşterileri de kapsayacak şekilde bu standartların sürekli gelişimini katı- lımcılığı sağlayarak sürdürdük" dedi. Öte yandan, Türkiye’de kritik yol haritaları, riskli bölgeler, alternatif yolları gösteren dijital harita sistemi çalışması- nı yaptıkları bilgisini veren Rasih Boztepe, araçların ve operasyonların uydu ve GSM üzerinden izlenme ve kontrollerini ilk yapan firmalardan biri olduklarını öne sürdü. Boztepe, şöyle devam etti: “Türkiye şartlarına uygun araç dizaynları yaptı- rarak, bunlar için Ar-Ge çalışmaları ger- çekleştiriyoruz. Bununla birlikte, 9 ila 10 kompartmanlı tanker römorkları dizayn edip yaptırıyoruz. Isı kompansatörlü hassas sayaçlar ile anında teslim edilen net ve brüt litre bilgilerini ve teslimat verilerini uydu kanalı ile araç üzerinden anında gönderilerek, araç üzerinden fatura kesimi ile milk-run uygulamasını akaryakıt operasyonlarında gerçekleştiriyoruz.”