FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 20.04.2024 KARAR SAYISI: 689

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (UBD) tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide ve konsolide olmayan Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu (“Finansal Tablolar”) ve Dipnotlar” tarafımızca incelenmiştir.

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların;

  • Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  • Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
    Saygılarımızla.

REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

DURMUŞ DÖVEN EGEMEN DÖVEN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞ. YAR.

 

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.
Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul

Tel: 0 216 564 20 00 - Fax: 0 216 564 20 99